UWAGA! WAŻNE OSTRZEŻENIA
Hel sprężony Π 0029 EN 12205

OSTRZEŻENIE: RYZYKO UDUSZENIA
Istnieje ryzyko zadławienia  przez dzieci  młodsze niż 8lat, w przypadku połknięcia nienapompowanego balonu lub jego kawałków. Obowiązkowa obecność i kontrola osób dorosłych. Przechowywać balony nienadmuchane i uszkodzone z dala od dzieci.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI, NIEWŁAŚCIWE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA

OSTRZEŻENIE: BUTLA POD CIŚNIENIEM
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki dorosłych podczas napełniania balonów i zabawy z nimi. Istnieje ryzyko połknięcia i uduszenia nienadmuchanym balonem lub jego częściami u dzieci poniżej 8 roku życia. Obowiązkowa obecność i nadzór osób pełnoletnich.
 
- Pod żadnym powodem nie wkładać zaworu do ust i nosa. Grozi to niedotlenieniem organizmu, ciężkimi urazami lub śmiercią. Butla zawiera sprężony hel pod ciśnieniem.
 
-Nie wdychać helu. Balony napełniać  tylko w wentylowanych pomieszczeniach. Nie napełniać w małych lub zamkniętych pomieszczeniach. Nadmierna ilość helu skutkuje obniżeniem stężenia tlenu w atmosferze i może powodować niedotlenienie i w konsekwencji zawroty głowy, bóle głowy, senność podrażnienia błony śluzowej i górnych dróg oddechowych, a w bardziej drastycznych przypadkach wymioty, utratę przytomności, a nawet śmierć przez uduszenie.
 
-Nie napełniać wtórnie butli, butle są JEDNORAZOWE, powtórne użycie grozi ich wybuchem, rozszczelnieniem , a w konsekwencji groźnymi urazami ciała, a nawet śmiercią.
 
-Nie przechowywać  butli w wilgotnych miejscach- butla może rdzewieć. Rdza spowodować może rozszczelnienie, wybuch butli, a w konsekwencji groźne urazy ciała, a nawet śmierć.
 
-Nie wystawiać na butli na działanie ciepła i ognia. Hel jest substancją niepalną jednak gwałtowne ogrzewanie butli spowodować może gwałtowny i niebezpieczny wzrost ciśnienia w butli, a nawet ich uszkodzenie i rozerwanie.

NIE WOLNO POWTÓRNIE NAPEŁNIAĆ  BUTLI
PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY STAN BUTLI JEST POPRAWNY I ZGODNY Z INFORMACJAMI BEZPIECZEŃSTWA POWYŻEJ